DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Tháng Ba 16, 2017 10:53 sáng
Đ/c Bùi Thị Nhị Hiệu trưởng      images801978_1  
Đ/c Hà Thị Gấm Phó hiệu trưởng
Đ/c Nguyễn Thị Hằng  Phó hiệu trưởng
Đ/c Hoàng Thị Nhàn  CT CĐ –  Thủ quỹ
Đ/c Nguyễn Thi Lê TT CM MG
Đ/c Vũ Thị Hiền TT CM NT
Đ/c Phan Thị Yến Giáo viên 5 tuổi A1
Đ/c Vũ Thị Hường Giáo viên phụ lớp 5 tuổi